בי”ח רפאל

תל אביב
גד הלפרין

שפר-svf-30 עם לד בבי”ח פרטי מעוצב ברמה מלונאית בשכונת עתידים

שיינזון בע”מ | טל: 09-8940661 | מייל: info@sheinson.com | ת.ד 275, צורן 42823