Guldmann

חברה דנית הפעילה משנת 1980. עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של טכנולוגיות רווחה ונגישות, עבור אנשים עם יכולות מופחתות וכלי עבודה עבור מי, שעוזר להם ומטפל בהם. בין מוצריהם מנופי תקרה, המסייעים לטיפול באדם בבית או במסגרת מוסדית.

לאתר Guldmann

Filter Categories
הכל
אביזרי נגישות
0 מוצרים