שיינזון בע”מ | טל: 09-8940661 | מייל: info@sheinson.com | ת.ד 275, צורן 42823