165

תיאור: מראות
Bobrick

מראה עם מסגרת נירוסטה. מראות במידות נוספות כמפורט במפרט

שיינזון בע”מ | טל: 09-8940661 | מייל: info@sheinson.com | ת.ד 275, צורן 42823