R8435318021

אלונקת רחצה 180 ס”מ – R8528

R8478000

אלונקת רחצה חשמלית -R8478

R9321

מחזיק נייר טואלט לידית מתרוממת

R1161000 

ידית מתרוממת עם רגל -R1161

R1111000

ידית מתרוממת עם רגלית

R1110000

ידית מתרוממת – R1110

R70*120

ספסל הלבשה מתקפל – R8728

915252

מאחז זויתי 600*800 מ”מ

RT120

מאחז זויתי 600*600 ממ’